ثبت شرکت در مناطق ازاد

ثبت شرکت در مناطق ازاد :

منظور از منطقه ازاد :

اول اینکه مناطق ازاد به عنوان محرکی در راستای تشویق صنعتی یاد شده همچنین امروزه مناطق ازاد به منطقه ازاد پردازش صادرات معروف است در واقع منطقه ازاد منطقه ای است که محدوده بندری یا غیر بندری که در ان تجارت ازاد با سایر مناطق مجاز شناخته شده که کالا ها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق خارج یا وارد کرد مناطق ازاد مشمول مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و شامل مزایای همچون معافیت های مالیاتی- بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و همچنین سهولت و تسریع فرایند های واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری توسعه سرزمین اصلی می باشد .

مناطق ازاد شامل زیر است :

ایران هشت منطقه ازاد تجاری و صنعتی دارد که شامل :

۱- منطقه ازاد کیش ۲- منطقه ازاد قشم ۳- منطقه ازاد چابهار ۴- منطقه ازاد اروند ۵- منطقه ازاد بندر انزلی ۶- منطقه ازاد سلفچگان ۷- منطقه ازاد ماکو ۸- منطقه ازاد ارس می باشد

که این مناطق ازاد گفته شده ۱۵ سال معافیت از مالیاتی را برخوردار می باشد.

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت در مناطق ازاد :

۱- نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری

۲-تابعیت شرکت یا موسسه

۳- میزان سرمایه شرکت یا موسسه

۴- فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه

مزایای ثبت شرکت در مناطق ازاد :

۱- مقررات اسان برای ورود کالا های مجاز

۲- ازادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی

۳- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

۴- عدم محدودیت های انتقال ارز دیگر مناطق ازاد ایران با سایر کشور

مدارک لازم برای ثبت شرکت در مناطق ازاد :

۱- مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

۲- اساسنامه شرکت و اظهار نامه ثبت

۳- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

۴- صورت جلسه اولین جلسه هیات مدیره

برخی از مهمترین تفاوت مناطق ازاد ویژه را می توان موارد زیر خلاصه کرد :

معافیت مالیاتی مدت ۱۵ سال مناطق ازاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طیق مقررات داخل کشور است .

خرده فروشی کالا مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است

ولی مناطق ازاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی مناطق ویژه اساس ضوابط داخل کشور است ولی مناطق ازاد روادید مرزهای ورودی اعطا می گردد مقررات کار و بیمه اجتماعی استخدام اتباع خارجی مناطق ازاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد.

دسترسی مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است .

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می‌شود که با حداقل ۲ یا بیشتر از ۲ نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هرکدام از شرکا فقط به اندازه‌ی سرمایه‌ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند (بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد (م ۹۴ ق ت ) ). در اسم شرکت می‌بایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده باشد و در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی را خواهد داشت (م ۹۵ ق ت ) در شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه یا سهم الشرکه اعضا و یا سهم الشرکه داران صرفا” با اقدام مدیر عامل می‌تواند تمکین سرمایه یا سهم الشرکه باشد . حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

 

برای آشنایی کامل با این موضوع به ادامه‌ی مطلب بروید.

 

ثبت شرکت های تضامنی

شركت تضامی توسط حداقل یك مدیر كه شركا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممكن است غیر از شركا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ۱۲۰ق.ت) چنانچه كه مدیران از بین شركا بدون قید اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه شرایط اساسنامه و اتفاق ارا سایر شركا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده اساسنامه و غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود. چنانچه كه عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطال ضرر و زیان را از شركت خواهد داشت. مدیر یا مدیران منج شركتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق كلیه شرك شركت تضامنی. صورتی كه مدیر یا مدیران اساسنامه انتخاب شده باشند ممكن است طبق اساسنامه نسبت تغییر مدیر یا مدیران مذكور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

دوم – قلمرو محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شركت تضامنی برای اینكه بتواند شركت را مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید نام شركت و حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. غیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

برای دو مورد محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی صریح اشاره شده است:

  • تا جبران ضررهای وارده شركت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ۱۳۲ ق.ت).
  • محدودیت انجام عملیات تجارتی )ماده ۱۳۴ ق.ت).

سوم – مسئولیت مدنی مدیر شركت

مسئولیت مدنی مدیران مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر مقابل شركا تابع اصول كلی حقوق مدنی كه از باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص برای مواردی كه قلمرو اختیارات مدیران را اساسنامه تعیین کرده است. منافع شركت تضامنی با نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا را علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ۱۱۹ و ۱۳۲ ق.ت).

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

ثبت برند و علائم تجاری

ثبت برند و علائم تجاری :

برند عقایدی است که ویژگی های یک تولید کننده را نشان می دهد. در واقع برند نمادهای منسجمی مانند لگو و طرح و اسم اشاره دارد که اساس یک شرکت کالا و خدمات را به تصویر می کشد در اصل برند تصویری از تمام اطلاعاتی است که مربوط به شرکت کالا یا خدمات است.

علائم تجاری علامت و نام تجاری :

الف)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی است که مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی است .

ب)علامت هم یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

علامت تجاری مهمترین عناصر بازاریابی و موقعیت یک شرکت می باشد و در واقع نشانه ای است که شرکت را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالا ها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت است

در درجه ی اول:علامت تجاری یک تعهد است که این منظور را می رساند که ما نام را می شناسیم و به ان تعهد داریم

در درجه ی دوم:اغلب این علائم تجاری یک نشانه دارند که یا داور تعهد علامت تجاری است این نشانه ها مثل:رنگ و شکل و…. است .

در کل:

حمایت از نام علائم تجاری چه برای فرد چه برای شرکت از طریق اطمینان برای شناختن و معرفی کالا ها و خدمات و یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از ان در صورت پرداخت مبلغ صاحب کالا را محافظت می کند مدت زمان این حفاظت متفاوت است ولی قابل تمدید است .

محافظت از ارم تجاری توسط مراجع قانونی که اجازه ی متوقف کردن و تخلف دار این زمینه را دارند تایید می شود .

مدارک مورد نیاز برای ثبت علائم تجاری :

اشخاص حقیقی:

۱-کپی شناسنامه ۲-کارت ملی ۳-کپی کارت بازرگانی (باید از حروف لاتین استفاده شده باشد )۴-کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس.پروانه بهره برداری.پروانه ساخت.جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه فعالیت صادره از نهاد های نظارتی و حاکمیتی دولتی )

اشخاص حقوقی :

۱-کپی شناسنامه۲-کپی کارت ملی ۳-کپی روزنامه تاسیس و اخرین تغییرات شرکت۴-کپی مجوز فعالیت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل دو یا بیشتر از دو نفر است.که برای امورهای تجاری تشکیل شده هر یک از این شرکا فقط به اندازه ی سرمایه خودشان در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند (بدون انکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ).

در اسم شرکت باید کلمات با مسئولیت محدود قید شود. همچنین در اسم شرکت نباید اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده باشد در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی را خواهد داشت

در این شرکت میزان سرمایه با اقدام مدیر عامل میتواند ان سرمایه را پا برجا کند.(حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد .

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود این مراحل باید طی شود :

۱-تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و بعد از ان تهیه ی دو جلد اساسنامه و امضای ذیل تمام اوراق توسط شرکا برای پرداخت هزینه (تعیین نام ) پس از گرفتن فیش به بانک ها مراجعه و فیش پرداختنی را به واحد حسابداری ثبت شرکت ها واریز می شود

۲-نام شرکت با فرهنگ اسلامی باید مطابقت داشته باشد و وقتی که نام شرکت انتخاب شد به واحد واحد تعیین نام ادارهی ثبت شرکت باید مراجعه شود (این نام ها نباید خارجی باشد-سابقه ی ثبت نداشته باشد و دارای معنا و مفهوم هم باشد )

۳- انجام امور اداری ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت (توسط ویکیل)

مدارک و اطلاعات مورد نیاز این شرکت :

۱-کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد ۲- گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیات مدیره ۳-انتخاب و اعلام اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت ۴- اعلام میزان سرمایه شرکت

ثبت شرکت (اخذ کارت بازرگانی)

کارت بازرگانی:

يكي از مدارك اصلي كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو يكي از اركان اساسي اين مقوله ميباشد (  كارت بازرگاني  ) است. كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد. بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد. تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد هم به همین صورت است

ضمناً داشتن كارت بازرگاني براي واردات / صادرات الزامي بوده كه حين ثبت سفارش كالا جزو مداركي است كه توسط بانكها از متقاضي اعتبار درخواست ميگردد .

کاربردهای کارت بازرگانی:

۱-ثبت سفارش و ترخيص كالا
۲-مبادرت به حق العمل كاري در گمرك
۳-صادرات کلیه کالاهای مجاز-۴  -واردات از مناطق آزاد

شرايط اخذ كارت بازرگاني:

۱-داشتن حد اقل ۲۱ سال تمام ۲- کارت پايان خدمت نظام  و يا کارت معافيت براي اقايان ۳- داشتن سه سال سابقه فعاليت هاي تجاري / توليدي به تائيد دونفر از دارندگان كارت بازرگاني و يا داشتن مدرك مجوز توليد صادره يكي از وزارتخانه متبوع ۴- داشتن حساب جاري معتبر نزد يكي از بانكهاي عامل كشور ۵- داشتن دفاتر قانوني با ارائه اظهار نامه هاي ثبتي ۶-نداشتن سوءپیشینه برای اشخص حقیقی و برای مدیر عامل اشخاص حقوقی ۷-حداقل مدرک تحصیل دیپلم

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها):

۱–گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل شرکت-۲ فرم تکمیل شده کارت بازرگانی امضاء شده توسط مدیر عامل شرکت و ممهور به مهر شرکت ۳-  اصل و کپی کارت ملی از هر دو روی کارت ( در صورتیکه قبلا هرگونه تغییراتی در مشخصات شناسنامه ای متقاضی اعمال شده است اصل و کپی از همه صفحات شناسنامه لازم است. ) ۳- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)  ۴- داشتن حداقال یک سال حساب جاری و گرذش مالی معتبر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرا جعه کنید http://www.sabtviona.com

برای مشاوره با وکلا با تجربه و کارشناسان ثبت شرکت مراحل ثبت هزینه ها و زمان با کارشناسان ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید. ۸۸۲۰۳۲۰۴

 

 

ثبت شرکت (شرکت سهامی خاص)

شرکت سهامی خاص :

نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده‌گذاری شده است این شرکت با حداقل ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل می باشد . درشرکت سهامی خاص سهامداران می بایست زمان تاسیس ۳۵% از کل سرمایه شرکت خود را در حساب شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند که در حساب شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک های کشور افتتاح نمایند

دو نکته ذر این ثبت شرکت جائز اهمیت است :

نکته ۱:سهامداران می توانند پس از به ثبت رسیدن شرکت ۳۵% واریزی خود را ازبانک مربوطه برداشت نمایند.

نکته ۲:بازرسین شرکت به هیچ عنوان نباید با هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند .

خصوصیات شرکت سهام خاص :

 ۱-در این شرکت سرمایه ی شرکت  به قطعات مساوی سهام تقسیم میگردد، مثلا اگر سرمایه شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است می تواند به ۱۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰٫۰۰۰ ريالی تقسیم گردد.

۲- سهامداران و اعضاء هیئت مدیره می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند اما اشخاص حقوقی باید یک نماینده حقیقی معرفی نمایند  

۳-مدت تصدی مدیران شرکت نمی تواند بیش از ۲ سال باشد .

مشخصات شرکت سهامی خاص :۱- سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد ۲-هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد۳- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد۴- سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند